Dětský koutek

  • pro děti od 3 do 6 let
  • Přijďte si k nám pohrát a třeba se něco naučit, odpočinout po dobu kdy Vaši rodiče lyžují.

Provozní doba:

 

V zimní sezoně 2021/2022 bude dětský koutek uzavřen. Děkujeme za pochopení.

 

Ceník

Doba hlídání                                                        Cena  
1 hod     0-60 min 60 Kč
2 hod     0-120 min 110 Kč
3 hod     0-180 min 160 Kč
4 hod     0-240 min 200 Kč
1 den     8 hod 400 Kč

 

Provozní řád

1. Provozní doba

Po - Čt: dle domluvy Pá: 12,00-18,00 hod So - Ne: 10,00-18,00 hod. Příjem posledního dítěte je půl hodiny před koncem provozní doby.

2. Věk dětí

Dětský koutek je určen pro děti od 3 let. Mladší děti přijímáme pouze v doprovodu rodičů či jiné odpovědné osoby starší 18 let.

3. Příjem dítěte

Při první návštěvě nahlaste potřebné údaje o vašem dítěti a číslo telefonního spojení, na kterém jste po dobu pobytu dítěte v DK k zastižení. Údaje dítěte budou uloženy v naší databázi. Informace jsou chráněny před zneužitím v souladu s ustanoveními zákona č.101/200 Sb. o ochraně osobních údajů. Registrací údajů o dítěti souhlasíte s vložením osobních údajů do naší databáze.

3.2. Dítě zujte, svlékněte dle uvážení a svršky uložte do skříňky, kterou uzamkněte a klíček si ponechejte u sebe.

4. Předání dítěte

4.1. Při vyzvednutí dítěte se doprovod prokáže klíčkem od skříňky. Dítě bude předáno proti podpisu osoby, která dítě přivedla. V případě, že dítě bude vyzvedávat jiná osoba, je nutné nahlásit již při příjmu dítěte. Doprovod nesmí být mladší 18 let věku.

4.2. V případě nevyzvednutí dítěte do konce provozní doby bude dítě převezeno do naší domácí péče a bude o něj náležitě postaráno do příchodu rodičů. Za každou započatou hodinu takovéto domácí péče bude účtováno 450,- Kč. Rodiče budou vyrozuměni všemi dostupnými způsoby. Dále informujeme policii a individuálně i příslušné pracoviště sociální péče.

5. Důležité informace pro vás

5.1. Nepřijímáme děti s infekčními nemocemi nebo nachlazené. Toto opatření je v zájmu všech malých návštěvníků DK. Doufáme, že toto opatření pochopíte. Alergie či jiná stálá onemocnění a zdravotní problémy nahlaste při příjmu dítěte. Máme-li informace o zdravotních problémech, můžeme individuálně přistupovat ke každému dítěti. Na základě evidence je možné dohledání případného počátku infekce či epidemie. Tyto informace poskytujeme pouze hygienické stanici.

5.2. Za ztrátu klíčku od skříňky účtujeme 100,- Kč. Za věci odložené mimo skříňku neručíme.

6. Důležité pro vaše dítě

6.1. Žádáme vás, abyste se v době, kdy bude vaše dítě v DK, zdržovali v prostorách ski-areálu. Může se stát, že vás dítě bude potřebovat a my vás budeme muset vyvolat místním rozhlasem či zavolat na váš mobilní telefon.

6.2. V případě jakéhokoliv zranění vychovatelé zajistí základní ošetření či poskytnutí první pomoci.

7. Personál

7.1. O vaše děti se stará personál, který má potřebné pedagogické či zdravotnické vzdělání, je náležitě proškolen a má příslušnou praxi v práci s dětmi.

7.2. Naši vychovatelé mají vždy pro děti připravený program, takže se děti určitě nebudou nudit. Všechen materiál na výtvarné činnosti má příslušné atesty a splňuje hygienické normy.

8. Pitný režim a hygiena dětí, úklid

8.1. Pro vaše děti je na pití připravena přírodní pramenitá voda. Součástí DK je sociální zařízení pro děti. Dle potřeby jsou dětem k dispozici papírové kapesníčky .

8.2. V prostorách DK je prováděn každodenní úklid, který se dle potřeby opakuje i několikrát denně. Zajišťujeme pro vaše děti hygienicky bezpečné prostředí.

9. Pojištění DK

Za věci vašeho dítěte, které budou uloženy a uzamčeny ve skříňce, přebíráme plnou odpovědnost, např. pro případ krádeže. Za volně odložené věci neručíme.

Provozovatel:  Lubomír Rek, s.r.o., Brněnská 1146/30, 591 01 Žďár nad Sázavou    

tel.: 737 188 737